Synergy Accessibility Tips የተደራሽነት ሁኔታ

የወላጅ መለያ ማግበር

ደረጃ 1 ከ 3 የግላዊነት መግለጫ

የሚከተለውን የግላዊነት መግለጫ ያንብቡ እና በግላዊነት ስምምነት ለመስማማት ተቀበል የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ

ማስታወቂያ

በሠራተኞች ፣ ተማሪዎች እና ወላጆች የሚጠቀሙባቸው የመረጃ ቴክኖሎጂዎች ምርጫ ውስጥ የሚረዱ መመሪያዎችን በማቅረብ MCPS የተጠቃሚ ግላዊነትን ለመደገፍ ቃል ገብቷል። የዚህ የመስመር ላይ ዲጂታል መድረክ ስርዓት ከሻጩ ጋር በ MCPS የተረጋገጠ የውይይት መጋራት ስምምነትን ይጠይቃል ፡፡

አተገባበሩና መመሪያው

ግባን በመምረጥ በ MCPS ደንብ IGT-RA ፣ ለኮምፒዩተር ስርዓቶች የተጠቃሚ ኃላፊነቶች ፣ ለኤሌክትሮኒክስ መረጃ እና ለኔትወርክ ደህንነት የተቀመጡትን ውሎች እና ሁኔታዎች ለማክበር ተስማምተዋል ፡፡

ተቀበልኩ የሚለውን ጠቅ ማድረግ ማለት ከላይ በተጠቀሰው የግላዊነት መግለጫ ተስማምተዋል ማለት ነው ፡፡