01
Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Kích hoạt tài khoản chính

Bước 1/3: Tuyên bố về Quyền riêng tư

Đọc qua Tuyên bố về Quyền riêng tư sau đây và nhấp vào nút Chấp nhận để đồng ý với thỏa thuận về quyền riêng tư

Để ý

MCPS cam kết hỗ trợ quyền riêng tư của người dùng bằng cách cung cấp các hướng dẫn đã được thiết lập để hỗ trợ trong việc lựa chọn công nghệ thông tin sẽ được sử dụng bởi nhân viên, học sinh và phụ huynh. Việc chấp nhận nền tảng kỹ thuật số trực tuyến này yêu cầu một thỏa thuận chia sẻ dữ liệu được MCPS kiểm tra với nhà cung cấp.

Các điều khoản và điều kiện

Bằng cách chọn Đăng nhập, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Quy định IGT-RA của MCPS , Trách nhiệm của Người dùng đối với Hệ thống Máy tính, Thông tin Điện tử và An ninh Mạng.

Nhấp vào Tôi chấp nhận có nghĩa là bạn đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư ở trên.