01
Synergy Accessibility Tips የተደራሽነት ሁኔታ

ግላዊነት

 

ማስታወቂያ

MCPS በሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና ወላጆች ጥቅም ላይ የሚውለው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምርጫ ላይ የተመሰረቱ መመሪያዎችን በማቅረብ የተጠቃሚን ግላዊነት ለመደገፍ ቁርጠኛ ነው። ይህን የመስመር ላይ ዲጂታል መድረክ መቀበል በMCPS የተረጋገጠ የውሂብ መጋራት ስምምነት ከአቅራቢው ጋር ያስፈልጋል።

አተገባበሩና መመሪያው

ግባን በመምረጥ፣ በ MCPS ደንብ IGT-RA ፣ ለኮምፒዩተር ሲስተም የተጠቃሚ ሀላፊነቶች፣ የኤሌክትሮኒክስ መረጃ እና የአውታረ መረብ ደህንነት የተዘረዘሩትን ውሎች እና ሁኔታዎች ለማክበር ተስማምተሃል።