Synergy Accessibility Tips የተደራሽነት ሁኔታ

ግላዊነት

 

ማስታወቂያ

በሠራተኞች ፣ ተማሪዎች እና ወላጆች የሚጠቀሙባቸው የመረጃ ቴክኖሎጂዎች ምርጫ ውስጥ የሚረዱ መመሪያዎችን በማቅረብ MCPS የተጠቃሚ ግላዊነትን ለመደገፍ ቃል ገብቷል። የዚህ የመስመር ላይ ዲጂታል መድረክ ስርዓት ከሻጩ ጋር በ MCPS የተረጋገጠ የውይይት መጋራት ስምምነትን ይጠይቃል ፡፡

አተገባበሩና መመሪያው

ግባን በመምረጥ በ MCPS ደንብ IGT-RA ፣ ለኮምፒዩተር ስርዓቶች የተጠቃሚ ኃላፊነቶች ፣ ለኤሌክትሮኒክስ መረጃ እና ለኔትወርክ ደህንነት የተቀመጡትን ውሎች እና ሁኔታዎች ለማክበር ተስማምተዋል ፡፡