01
Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Riêng tư

 

Để ý

MCPS cam kết hỗ trợ quyền riêng tư của người dùng bằng cách cung cấp các hướng dẫn đã được thiết lập để hỗ trợ trong việc lựa chọn công nghệ thông tin sẽ được sử dụng bởi nhân viên, học sinh và phụ huynh. Việc chấp nhận nền tảng kỹ thuật số trực tuyến này yêu cầu một thỏa thuận chia sẻ dữ liệu được MCPS kiểm tra với nhà cung cấp.

Các điều khoản và điều kiện

Bằng cách chọn Đăng nhập, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Quy định IGT-RA của MCPS , Trách nhiệm của Người dùng đối với Hệ thống Máy tính, Thông tin Điện tử và An ninh Mạng.